Шифр Галузь науки, група спеціальностей, спеціальність Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь
01 ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ  
01.01.00  Математика  
01.01.01  Математичний аналіз фізико-математичні
01.04.00  Фізика  
01.04.07  Фізика твердого тіла фізико-математичні, технічні
01.05.00  Інформатика і кібернетика  
01.05.02  Математичне моделювання та обчислювальні методи фізико-математичні, технічні
05 ТЕХНІЧНІ НАУКИ  
05.01.00  Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка  
05.01.04  Эргономіка технічні, біологічні, психологічні
05.02.00  Машинознавство  
05.02.09  Динамка та міцність машин технічні
05.09.00  Електротехніка  
05.09.01  Електричні машини й апарати технічні
05.09.03  Електротехнічні комплекси та системи технічні
05.09.07  Світлотехніка та джерела світла технічні
05.13.00  Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація  
05.13.06  Інформаційні технології технічні
05.13.12  Системи автоматизації проектувальних робіт технічні
05.13.22  Управління проектами і програмами технічні
05.14.00  Енергетика  
05.14.02  Електричні станції, мережі і системи технічні
05.22.00  Транспорт  
05.22.01  Транспортні системи технічні
05.22.09  Електротранспорт технічні
05.23.00  Будівництво  
05.23.01  Будівельні конструкції, будівлі та споруди технічні
05.23.02  Основи і фундаменти технічні
05.23.03  Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання технічні
05.23.04  Водопостачання, каналізація технічні
05.23.05  Будівельні матеріали та вироби технічні
05.23.08  Технологія та організація промислового та цивільного будівництва технічні
05.26.00  Безпека життєдіяльності  
05.26.01  Охорона праці технічні
08 ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ  
08.00.04  Економіка та управління підприємствами (економіка будівництва) економічні
08.00.05  Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка економічні
18 АРХІТЕКТУРА  
18.00.01  Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури архітектура
 18.00.04  Містобудування та ландшафтна архітектура архітектура
21 НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА  
21.06.00  Техногенна безпека  
21.06.01  Екологічна безпека         технічні, хімічні, геологічні

Partners

Contacts

Adress:

O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv,
17, Marshal Bazhanov Street,
Kharkiv, 61002, Ukraine.

Tel: +38 057 706 15 48,
+38 057 707 33 34;
Fax: +38 057 706 15 48, +38 057 706 15 54;

Location: See on Yandex